چهارشنبه 5 تير 1398 Wednesday 26 June 2019 22 شوال 1440

نوع اول Writing - موضوعات تک وجهی

نوع اول Writing - موضوعات تک وجهی

اولین نوع از Topicهایی که مورد بررسی قرار می گیرد، سئوالات تک وجهی است. در این سئوالات یک ایده ارائه شده و از شما خواسته می شود نظر خود را در جهت موافقت یا مخالفت با آن بیان کنید. معمولاً این سئوالات با عبارتی مثل To what extent do you agree or disagree تمام می شود.

برای نوشتن این موضوعات معمولاً یک نوشته 5 پاراگرافه کافی است. بدین صورت که مقدمه تقریباً 3 تا 4 خط، هرکدام از پاراگراف های بدنه 4 تا 5 خط و پاراگراف نتیجه گیری هم 2 تا 3 خط را شامل شود.

در پاراگراف مقدمه نیاز به دو جمله داریم. یک جمله ابتدایی که بیان کند موضوع کلی روی چیست و جمله دوم که نظر خودمان را به صورت غیرمستقیم بیان کند (برروی الگوهای مقدمه در درس های بعدی بیشتر یاد خواهید گرفت)

در پاراگراف های بدنه، در هر پاراگراف یک ایده بیان می شود و سپس با استفاده از مثال و دلیل، سعی در اثبات و ساپورت آن خواهیم داشت.

در انتها نیز یک پاراگراف برای نتیجه گیری احتیاج داریم که در جمله اول آن حتماً نظرتان به صراحت بیان شود به طوری که جواب سئوال خواسته شده را کاملاً مستقیم بیان کند و سپس در صورت نیاز به خطوط بیشتر، به صورت خیلی خلاصه و تیتروار، دلایل پاراگراف های بالا را بازنویسی می کنیم.

در زیر نمونه ای از یک Writing نوع تک وجهی را خواهید دید.

 

The tourist industry has grown enormously over the last fifty years, and there are few places which are unaffected by it. However, tourism rarely benefits the countries which tourists visit. To what extent do you agree or disagree?

 

The growth of tourism means that nowadays most countries have a tourist industry and for many countries it is an essential sector of their economy. Although, like any major industry, tourism may have some drawbacks, I strongly disagree that it rarely benefits countries. On the contrary, I am convinced that for a number of reasons, the vast majority of countries derive great benefit from it.

 

The most important reason is that tourism provides regular employment for many local people who might otherwise be unemployed. They can find work in restaurants or hotels, or with tourist agencies as guides or drivers, for example, and earn regular wages. This, in turns, means that they may be able to save money and improve their standard of living.

 

The second reason is that tourists spend money in the country and this allows local businesses such as restaurants, bars and taxi companies to flourish. In turn, other businesses, food suppliers or petrol stations, for example, may be established in order to provide services to support the companies which cater for tourists. In other words, the whole economy of the region develops.

 

A further reason is that in order for tourists to be able to visit remote areas, roads, airports and hotels have to be built and local people also benefit by being able to use these new facilities. Furthermore, when communications improve, it becomes possible for other industries to move into the area, bringing with them more employment opportunities and increased prosperity. A final reason why I am in favour of tourism is that visitors from outside bring fresh ideas and different ways of doing things to the local community. Consequently, local people may learn from tourists. Likewise, visitors learn about the local people and culture, and return home with a deeper understanding of the host country.

 

In conclusion, I firmly believe that governments should encourage tourism because of the opportunities it offers for ordinary people to improve their quality of life.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لینک های آنلاین برای گوش کردن به Podcastهای Euronews

آزمون آزمایشیIELTS

Mock Registration

لغات کاربردی IELTS

لغات ضروری آیلتس

منابع آزمون آیلتس

IELTS Sources منابع آزمون آیلتس

آمار بازدیدکنندگان

2937141
بازدید امروز...........بازدید امروز...........193
تمام بازدیدها.........تمام بازدیدها.........2937141

عضویت در خبرنامه