چهارشنبه 5 تير 1398 Wednesday 26 June 2019 22 شوال 1440

نوع دوم Writing - موضوعات دووجهی

نوع دوم Writing - موضوعات دووجهی

دومین نوع از Topicهایی که مورد بررسی قرار می گیرد، سئوالات دووجهی هستند. در این سئوالات دو ایده برروی یک موضوع ارائه می شود و از شما خواسته می شود پس از بررسی دو طرف موضوع، دیدگاه خود را با یکی از آنها ارائه دهید. معمولاً این سئوالات با عبارتی مثل: Discuss both views and give your own opinion تمام میشوند.

برای نوشتن این موضوعات معمولاً ساده ترین حالت، نوشته یک متن 4 پاراگرافه است. بدین صورت که یک مقدمه 3 تا 4 خطه، دو پاراگراف بدنه 7 تا 8 خط و یک پاراگراف نتیجه گیری 3 تا 4 خطه نوشته می شود.

در پاراگراف مقدمه نیاز به دو جمله داریم. یک جمله ابتدایی که بیان کند موضوع کلی روی چیست و جمله دوم که نظر خودمان را به صورت غیرمستقیم بیان کند (برروی الگوهای مقدمه در درس های بعدی بیشتر یاد خواهید گرفت). توجه داشته باشید که در زمان نوشتن این دوجمله، حتماً به گونه ای باید دو طرف بحث آورده شوند. اینکه چطوری آنها را بیان کنید فرقی نمی کند. مثلاً می توانید در جمله اول نظر یک طرف را به صورت یک روند بیان کنید و درجمله بعد نظر طرف دیگر را که با نظر خودتان هم یکسان است بیاورید. و یا می توانید در جمله اول یک حقیقت کلی در مورد موضوع بگویید و در جمله بعد مثلا با ساختاری مثل although یا while هر دو دیدگاه را بیان کنید.

در پاراگراف های بدنه، در هر پاراگراف دو یا سه ایده بیان می شود و سپس با استفاده از مثال و دلیل، سعی در اثبات و ساپورت آن خواهیم داشت. در ابتدای پاراگراف هم می توانید یک جمله کلی Topic Sentence بیاورید که به صورت کلی ایده ها را شامل شود و یا می توانید با یکی از همان ایده ها شروع کنید. یعنی یکی از روش های زیر:

Topic Sentence >>> Reason 1 + Support >>> Reason 2 + Support >>> Reason 3 + Support

Reason 1 + Support >>> Reason 2 + Support >>> Reason 3 + Support

در انتها نیز یک پاراگراف برای نتیجه گیری احتیاج داریم که در جمله اول آن حتماً نظرتان به صراحت بیان شود به طوری که جواب سئوال خواسته شده را کاملاً مستقیم بیان کند و سپس در صورت نیاز به خطوط بیشتر،  به ارائه راهکارهایی برای بهتر شدن موضوع و یا راضی کردن هر دو طرف دعوا می پردازیم.

در زیر نمونه ای از یک Writing نوع دووجهی را خواهید دید.


Television has brought great changes to the way many children spend their leisure time. While some of these changes have been beneficial, others have had a harmful effect. Discuss both views and give your own opinion.

 

In the past fifty years, television has become more popular among children than any other form of home entertainment and many children spend several hours a day watching it. Although parents and teachers often disapprove of it, few would prevent their children from watching it.

 

As a leisure activity, television has several advantages for children. Firstly, it is an easier and safer way for them to relax than, for instance, playing in the street or in the park. Secondly, television can be highly educational because children can learn about subjects, like music or sport; things which they cannot read about in books. Moreover, they acquire a wider vocabulary and improve their general knowledge. Lastly, television fosters children's interest in subjects and gives them interests in common. In consequence, they are better-informed about the world than children were in the past and they form attitudes and opinions about things outside their direct experience.

 

However, any invention as pervasive as television is bound to have some harmful effects. Nowadays perhaps, children in general are not as sociable as previous generations of children, who used to spend more time playing with friends. As a result, some children may feel lonelier and more isolated. In addition, they may be less imaginative than children in the past because they do not have to invent their own games and because they spend less time reading books. Finally, since they spend so much time in front of the television, they may have fewer hobbies, and, therefore, their range of leisure activities may be more limited than previous generations.

 

To sum up, it is clear that television has had both positive and negative effects on the way children spend their leisure time. I believe that parents should monitor both how much time their children spend watching television and the type of programs they watch, and encourage them to watch those which are either entertaining or educational. However, children should also be encouraged to find time for other activities, such as playing with friends or pursuing hobbies.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لینک های آنلاین برای گوش کردن به Podcastهای Euronews

آزمون آزمایشیIELTS

Mock Registration

لغات کاربردی IELTS

لغات ضروری آیلتس

منابع آزمون آیلتس

IELTS Sources منابع آزمون آیلتس

آمار بازدیدکنندگان

2937224
بازدید امروز...........بازدید امروز...........276
تمام بازدیدها.........تمام بازدیدها.........2937224

عضویت در خبرنامه