دوشنبه 2 مهر 1397 Monday 24 September 2018 13 محرم 1440

Writing and Speaking Ideas (No. 11)

سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

 

موافقین رژیم گیاه خواری

·         گیاه خوارها غذاهایی را استفاده می کنند که از کشتن حیوانات تهیه نمی شود.

·         بسیاری از افراد به دلایل اخلاقی و سلامتی، یک رژیم گیاه خواری را انتخاب می کنند.

·         یک رژیم سالم، بدون خوردن گوشت هم امکان پذیر است.

·         لازم نیست حیوانات را برای غذا بکشیم.

·         یک رژیم گیاه خواری می تواند خطر بیماری هایی مانند سرطان را کم کند.

·         بسیاری از افراد، رفتار با حیوانات در دامداری های ماشینی را زیر سئوال می برند.

 

لغات و عبارات مفید

Vegetarianism

Vegetarian diet

Moral reasons

Reduce the risk of

Question something (verb)

Treatment (noun)

Factory farming


جواب ها

 

Arguments for Vegetarianism

·         Vegetarians do not eat foods that are produced by killing animals

·         Many people choose a vegetarian diet for moral or health reasons

·         A healthy diet is possible without eating meat

·         It is unnecessary to kill animal for food

·         A vegetarian diet may reduce the risk of disease like cancer

·         Many people question the treatment of animals in factory farms