دوشنبه 2 مهر 1397 Monday 24 September 2018 13 محرم 1440

Writing and Speaking Ideas (No. 12)

سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

 

مخالفین رژیم گیاه خواری

·         گیاه خوارها یک رژیم غذایی متعادل ندارند.

·         در بسیاری از فرهنگ ها، گوشت ماده اصلی غذاهای سنتی است.

·         گوشت خوارها معتقدند حیوانات در چرخه غذایی زیرمجموعه انسان ها هستند.

·         مزارع باید غذاهای ارگانیک تولید کنند.

 

لغات و عبارات مفید

Balanced diet

Ingredient

Traditional dishes

Meat-eater

Food chain

Organic food


جواب ها

 

Arguments against Vegetarianism

·         Vegetarians do not eat a balanced diet.

·         In many cultures, meat is the main ingredient in traditional dishes.

·         Meat-eaters argue that animals are below humans in the food chain.

·         Farms should produce organic food

لینک های آنلاین برای گوش کردن به Podcastهای Euronews

آزمون آزمایشیIELTS

Mock Registration

لغات کاربردی IELTS

لغات ضروری آیلتس

منابع آزمون آیلتس

IELTS Sources منابع آزمون آیلتس

آمار بازدیدکنندگان

2830860
بازدید امروز...........بازدید امروز...........266
تمام بازدیدها.........تمام بازدیدها.........2830860

عضویت در خبرنامه