پنجشنبه 1 فروردين 1398 Thursday 21 March 2019 14 رجب 1440

Writing and Speaking Ideas (No. 14)

سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

 

مخالفین مجازات اعدام

·         افراد بیگناه ممکن است به اشتباه مجرم شناخته شوند و اعدام شوند.

·         لزوما باعث کاهش نرخ جرایم نمی شود.

·         مجازات اعدام نمی تواند یک عامل بازدارنده خوب باشد.

·         اعدام زندانیان فرهنگ خشونت را ایجاد کرده و انتقام را ترویج می دهد.

·         هیچ انسانی حق ندارد زندگی انسان دیگر را بگیرد.

 

لغات و عبارات مفید

Innocent

Convict

Execute

Necessarily

Deterrent

Violent culture

Revenge

Take someone’s life

 

جواب ها

Against Capital Punishment

·         Innocent people could be wrongly convicted and executed

·         Crime rates are not necessarily reduced

·         Capital punishment is not a good deterrent

·         Executing prisoners creates a violent culture and encourages revenge

·         We have no right to take another human life

 

لینک های آنلاین برای گوش کردن به Podcastهای Euronews

آزمون آزمایشیIELTS

Mock Registration

لغات کاربردی IELTS

لغات ضروری آیلتس

منابع آزمون آیلتس

IELTS Sources منابع آزمون آیلتس

آمار بازدیدکنندگان

2902926
بازدید امروز...........بازدید امروز...........790
تمام بازدیدها.........تمام بازدیدها.........2902926

عضویت در خبرنامه