شنبه 4 خرداد 1398 Saturday 25 May 2019 20 رمضان 1440

Writing and Speaking Ideas (No. 15)

سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

 

مزایای مجازات خدمات اجتماعی

·         خدمات اجتماعی راهی است برای اصلاح مجرمین

·         جایگزین مناسبی است برای جلوگیری از شلوغی زندان ها

·         از هزینه های زندانی کردن جلوگیری می کند.

·         مجرمین را برای جامعه خود مفید خواهد کرد.

·         از تاثیرات بدی که زندان می تواند داشته باشد، جلوگیری می کند.

 

لغات و عبارات مفید

Reform

Alternative

Overcrowding

Local community

Negative Influence

 

جواب ها

Community service

·         Community service is a way to reform offenders

·         It could be an alternative to prison overcrowding

·         It avoids the cost of imprisonment

·         It makes offenders useful in their local communities

·         It avoids the negative influence that prison can have

 

نکته

از effectبرای هرنوع تاثیری معمولا می توان استفاده کرد. اما برای تاثیرات فکری یا رفتاری بهتر است از influenceو برای تاثیرات بزرگ از impactاستفاده شود.

 

لینک های آنلاین برای گوش کردن به Podcastهای Euronews

آزمون آزمایشیIELTS

Mock Registration

لغات کاربردی IELTS

لغات ضروری آیلتس

منابع آزمون آیلتس

IELTS Sources منابع آزمون آیلتس

آمار بازدیدکنندگان

2925209
بازدید امروز...........بازدید امروز...........51
تمام بازدیدها.........تمام بازدیدها.........2925209

عضویت در خبرنامه