پنجشنبه 1 فروردين 1398 Thursday 21 March 2019 14 رجب 1440

Writing and Speaking Ideas (No. 18)

سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

 

مزایای آموزش در خانه

·         بعضی خانواده ها در مناطق دورافتاده با حمل و نقل ضعیف زندگی می کنند.

·         پدر و مادرها می توانند به آنچه کودکان شان نیاز دارند و اینکه چطور بهتر یاد می گیرند پاسخ دهند.

·         دروس خصوصی امکان پیشرفت سریع تر را می دهد.

·         کودک می تواند با سرعت خود روی دروس کار کند.

·         از مشکلات انضباطی با آموزش در خانه اجتناب می شود.

 

لغات و عبارات مفید

Home-schooling

Isolated/disadvantages areas

Poor/Rich

Respond to

One-to-one

Allow something

At one’s pace

Discipline problems

 

جواب ها

Advantage of Home-schooling

·         Some families live in isolated areas with poor transport

·         Other parents are not satisfied with local schools

·         Parents can respond to what their children need and how they learn best

·         One-to-one lessons allow much faster progress

·         The child can work at his or her own pace

·         Discipline problems are avoided by home-schooling

لینک های آنلاین برای گوش کردن به Podcastهای Euronews

آزمون آزمایشیIELTS

Mock Registration

لغات کاربردی IELTS

لغات ضروری آیلتس

منابع آزمون آیلتس

IELTS Sources منابع آزمون آیلتس

آمار بازدیدکنندگان

2902885
بازدید امروز...........بازدید امروز...........749
تمام بازدیدها.........تمام بازدیدها.........2902885

عضویت در خبرنامه