پنجشنبه 1 فروردين 1398 Thursday 21 March 2019 14 رجب 1440

Writing and Speaking Ideas (No. 19)

سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

 

معایب آموزش در خانه

·         بیشتر پدرومادرها زمان کافی برای آموزش کودکان شان در خانه ندارند.

·         یکی از والدین شاید لازم باشد کارش را ترک کند.

·         دروس مدرس معمولاً بوسیله اساتید مختلف آموزش داده میشود.

·         بیشتر پدر و مادرها دانش و یا منابع لازم را ندارند.

·         معلمین خصوصی گران هستند.

·         بچه ها تجربه اجتماعی که مدارس به آنها می دهد را از دست می دهند.

·         در مدرسه، کودکان یاد می گیرند چگونه با هم کنار بیایند.

·         کودکان آموش دیده در خانه ممکن است مهارت های اجتماعی کمی داشته باشند.

 

لغات و عبارات مفید

Give up work

Resources

Tutor

Miss out

Offer social experience

Get on with someone

 

 

جواب ها

Advantage of Home-schooling

·         Most parents do not have the time to educate their children at home

·         One parent would need to give up work

·         School subjects are normally taught by different teachers

·         Most parents do not have the necessary knowledge or resources

·         Private tutors are expensive

·         Children will miss out on the social experience that school offers

·         At school, children learn how to get on with each other

·         Home-schooled children may lack social skills

لینک های آنلاین برای گوش کردن به Podcastهای Euronews

آزمون آزمایشیIELTS

Mock Registration

لغات کاربردی IELTS

لغات ضروری آیلتس

منابع آزمون آیلتس

IELTS Sources منابع آزمون آیلتس

آمار بازدیدکنندگان

2902881
بازدید امروز...........بازدید امروز...........745
تمام بازدیدها.........تمام بازدیدها.........2902881

عضویت در خبرنامه